دختران رابعه

‫در ظرف یک ساعت، از یازده ولایت برایم از انسان های خوبی که می خواهند در توزیع کتاب دختران رابعه کمک کنند پیام رسید. این همه مهربانی و خوبی شما مردم به من امید می دهد برای برابری و عدالت بیشتر کار کنم و زحمت بکشم. امیدوارم به زودی ناچار شوم با تعداد بیشتر کتاب را چاپ کنم.
اگر کسان دیگری هستند که می توانند در توزیع کتاب کمک کنند و یا خواستار نسخۀ پی دی اف کتاب اند، پیام بفرستید. تشکر.
مدیون همۀ تان! سلامت و سربلند باشید.